tecnomin

Valopro

Yemdeki proteinlerin rumende korunmasını sağlamayı amaçlayan yem katkısıdır.
Süt verimini, sütün protein ve yağ miktarını arttırır.
Selülozun sindirimini arttırır. Kandaki ve sütteki üreyi, NH3 oranını azaltır.

Ürün BİLGİLERİ

Ürün formu

Toz

Kullanım Şekli

Süt ineklerinin rasyonuna eklenir.
Tek uygulama: 20 gr/inek/gün
Modüle edilmiş uygulamalar:
Laktasyon başında (100 günden önce): 30 gr/süt ineği/ güm
Laktasyonun ortalarında (100 – 200 günler arası): 20 gr/ süt inek/gün
Laktasyonun ortalarında (200 günden fazla):15 gr/ süt inek/gün

Depolama

Kuru ve serin (<25°C) yerde ağzı kapalı olarak muhafaza edilir. Raf ömrü 8 aydır.

İçerik

Çinko 31 500mg/kg
Mangan 30 720 mg/kg
Kobalt 140 mg/kg
Aromatik karışım 58 800 mg/kg
Klinoptiloit 213 800 mg/kg
Sodyum sülfat 450 000 mg/kg
Buğday kepeği 90 700 mg/kg

Ambalaj

25 kg